Δέσμευση θέματος project

Προθεσμία: 15/12/2016

Επιλέγετε ένα θέμα από αυτά που δίνονται. ΔΕΝ επιλέγετε ολόκληρη κατηγορία θεμάτων.

(Πχ, θα δηλώσετε "Susan Hohenberger, Amit Sahai, Brent Waters: Replacing a Random Oracle: Full Domain Hash from Indistinguishability Obfuscation. EUROCRYPT 2014: 201-220" και όχι "Functional Encryption – Obfuscation").

Ελέγξτε ότι το θέμα που θέλετε να δηλώσετε δεν έχει ήδη ανατεθεί σε συνάδελφό σας εδώ.  Σε περίπτωση που δύο ομάδες έχουν επιλέξει την ίδια εργασία, προτεραιότητα έχει η ομάδα που την δήλωσε πρώτη. Μην ξεχάσετε να αναφέρετε και τα δύο ονόματα στην περίπτωση ομαδικής εργασίας.