Πρόγραμμα παρουσιάσεων εργασιών φοιτητών

Τρίτη 24/1/17, 17:30

 1. Crying Wolf: An Empirical Study of SSL Warning Effectiveness [Kορρές Σταμάτιος - Παναγιώτης, Τσιγώνιας Αλέξανδρος]

 2. Gillat Kol, Moni Naor. Cryptography and Game Theory: Designing Protocols for Exchanging Information. TCC'08, pp. 320-339 [Ορέστης Μάστακας]

 3. Biometric cryptosystems: issues and challenges, Uludag U., Pankanti S., Prabhakar S. (2004) [Βαρηά Χρυσούλα, Σωτηρίου Δημήτρης]

Διάλειμμα 15’

 1. Υλοποίηση συστήματος αξιολόγησης / ψηφοφορίας με χρήση ανώνυμης πιστοποίησης [Αχιλλεύς Μπενετόπουλος]

 2. R. Cramer, I. Damgard, and J.B. Nielsen. Multiparty computation from threshold homomorphic encryption. Eurocrypt 2001 [Αλέξανδρος Παπαδημητρίου]

 3. I Am Robot: (Deep) Learning to Break Semantic Image CAPTCHAs, Suphannee Sivakorn, Iasonas Polakis and Angelos D. Keromytis [Ειρήνη Κουτσανίτη, Ευαγγελία Γεργατσούλη]

Παρασκευή 27/1/17, 15:00

 1. Ηλεκτρονικές ψηφοφορίες στην Εσθονία [Ματζόρι Ανδρέας, Σαχίνογλου Γιάννης]

 2. Jonathan Bootle, Andrea Cerulli, Pyrros Chaidos, Jens Groth: Efficient Zero-Knowledge Proof Systems. FOSAD 2016: 1-31 [Βαγγέλης Καλιμάντζαλης-Λιανάς]

 3. Juan A. Garay, Aggelos Kiayias, Nikos Leonardos: The Bitcoin Backbone Protocol: Analysis and Applications. EUROCRYPT (2) 2015: 281-3  [Τσόκας Χαράλαμπος]

Διάλειμμα 15’

 1. TumbleBit: An Untrusted Bitcoin-Compatible Anonymous Payment Hub, Ethan Heilman, Leen Alshenibr, Foteini Baldimtsi, Alessandra Scafuro, Sharon Goldberg [Ελπίδα Ρουκά]

 2. Υλοποιήσεις σχετικές με bitcoin/digital currency [Δερμεντζής Κωνσταντίνος, Λέκκας Κωνσταντίνος]

 3. D. Boneh, B. Lynn and H. Shacham, Short signatures from the Weil pairing, ASIACRYPT 2001 or Journal of Cryptology, Vol. 17, 2004 [Οικονόμου Μάρθα, Σπυράκου Μαρία Ιωάννα]


Σημείωση: Οι παρουσιάσεις θα είναι διάρκειας 15’ λεπτών. Αν κάποιος δεν μπορεί την καθορισμένη ώρα/μέρα, μπορεί να στείλει mail στο ppotik [at] cs.ntua.gr

Last modified: Monday, 23 January 2017, 12:33 PM