Θέματα παρουσιάσεων που έχουν ήδη ανατεθεί

 1. I Am Robot: (Deep) Learning to Break Semantic Image CAPTCHAs, Suphannee Sivakorn, Iasonas Polakis and Angelos D. Keromytis [Ειρήνη Κουτσανίτη, Ευαγγελία Γεργατσούλη]
 2. Υλοποίηση app για secure chat (OTR) [Κωνσταντίνος Αμεράνης]
 3. Biometric cryptosystems: issues and challenges, Uludag U., Pankanti S., Prabhakar S. (2004) [Βαρηά Χρυσούλα, Σωτηρίου Δημήτρης]
 4. A Fistful of Bitcoins: Characterizing Payments Among Men with No Names. Sarah Meiklejohn, Marjori Pomarole Grant Jordan, Kirill Levchenko Damon McCoy, Geoffrey M. Voelker Stefan Savage [Ελένη Μπάτζιου]
 5. Ηλεκτρονικές ψηφοφορίες στην Εσθονία [Ματζόρι Ανδρέας, Σαχίνογλου Γιάννης]
 6. Jonathan Bootle, Andrea Cerulli, Pyrros Chaidos, Jens Groth: Efficient Zero-Knowledge Proof Systems. FOSAD 2016: 1-31 [Βαγγέλης Καλιμάντζαλης-Λιανάς]
 7. Rational protocol design: Cryptography against incentive-driven adversaries J Garay, J Katz, U Maurer, B Tackmann, V Zikas, Foundations of Computer Science (FOCS), 2013 [Ρισσάκη Αγάπη]
 8. Juan A. Garay, Aggelos Kiayias, Nikos Leonardos: The Bitcoin Backbone Protocol: Analysis and Applications. EUROCRYPT (2) 2015: 281-3  [Τσόκας Χαράλαμπος]
 9. TumbleBit: An Untrusted Bitcoin-Compatible Anonymous Payment Hub, Ethan Heilman, Leen Alshenibr, Foteini Baldimtsi, Alessandra Scafuro, Sharon Goldberg [Ελπίδα Ρουκά]
 10. Gillat Kol, Moni Naor. Cryptography and Game Theory: Designing Protocols for Exchanging Information. TCC'08, pp. 320-339 [Ορέστης Μάστακας]
 11. Crying Wolf: An Empirical Study of SSL Warning Effectiveness [Kορρές Σταμάτιος - Παναγιώτης, Τσιγώνιας Αλέξανδρος]
 12. R. Cramer, I. Damgard, and J.B. Nielsen. Multiparty computation from threshold homomorphic encryption. Eurocrypt 2001 [Αλέξανδρος Παπαδημητρίου]
 13. D. Boneh, B. Lynn and H. Shacham, Short signatures from the Weil pairing, ASIACRYPT 2001 or Journal of Cryptology, Vol. 17, 2004 [Οικονόμου Μάρθα, Σπυράκου Μαρία Ιωάννα]
 14. Υλοποίηση συστήματος αξιολόγησης / ψηφοφορίας με χρήση ανώνυμης πιστοποίησης [Αχιλλεύς Μπενετόπουλος]
 15. Υλοποίηση app για secure mobile messaging [Άγγελος Γεωργίου, Ευστάθιος Γαλανάκης]
 16. Υλοποίηση smart contract σε Ethereum [Παναγιώτης Μπουγουλιάς]
 17. Υλοποιήσεις σχετικές με bitcoin/digital currency [Δερμεντζής Κωνσταντίνος, Λέκκας Κωνσταντίνος]
 18. Aggelos Kiayias, Thomas Zacharias, Bingsheng Zhang: End-to-End Verifiable Elections in the
  Standard Model. EUROCRYPT (2) 2015: 468-498 [Βάγια Γιαννακοπούλου]
 19. Divesh Aggarwal, Ueli Maurer: Breaking RSA Generically Is Equivalent to Factoring. IEEE Trans. Information Theory 62(11): 6251-6259 (2016) [Γεώργιος Βαλκάνος]
 20. Cache Attacks and Countermeasures: the Case of AES, Dag Arne Osvik, Adi Shamir and Eran Tromer.[Σωτήρης Βούλγαρης]
Last modified: Friday, 23 December 2016, 2:33 PM