Εξεταστέα ύλη μαθήματος (για το τελικό διαγώνισμα)

 
Picture of Αντώνης Αντωνόπουλος
Εξεταστέα ύλη μαθήματος (για το τελικό διαγώνισμα)
by Αντώνης Αντωνόπουλος - Friday, 24 January 2020, 10:25 PM
 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι (ΣΗΜΜΥ)
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ (ΑΛΜΑ)

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
2019-2020

 

- Από το βιβλίο του Παπαδημητρίου [1]:

 • Κεφ. 1 "Problems and Algorithms"
 • Κεφ. 2 "Turing Machines": (όχι το section 2.6)
 • Κεφ. 3 "Computability": (όχι η παράγραφος "Recursive Inseparability", σελ. 63-64)
 • Κεφ. 7 "Relations between Complexity Classes"
 • Κεφ. 8 "Reductions and Completeness": (χωρίς την απόδειξη του θ. 8.3 [Fagin])
 • Κεφ. 14 "On P vs. NP": όχι το section 14.4
 • Κεφ. 16 "Logarithmic Space": μόνο το 16.1
 • Κεφ. 17: "The Polynomial Hierarchy": 17.2 (χωρίς τις αποδείξεις των θ. 17.12 και 17.13)
 • Κεφ. 18 "Computation that counts": (χωρίς τις αποδείξεις του θ. Valiant (18.3)) *
  (*μπορείτε να δείτε και την αντίστοιχη ύλη από το κεφ. 17 του Arora-Barak, αν το προτιμάτε)

- Από το βιβλίο των Arora-Barak [2]:

 • Κεφ. 6 "Boolean Circuits": όχι τo section 6.8.
 • Κεφ. 7 "Randomized Computation" : μόνο τα 7.1, 7.3, 7.4, 7.5 (όχι την απόδειξη του θ. 715 [Sipser-Gacs])
 • Κεφ. 8 "Interactive Proofs": όχι τα 8.2.2, 8.2.3, 8.3.2, 8.3.3, 8.6, 8.7
 • Κεφ. 14 "Circuit Lower Bounds": μόνο τα 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 (χωρίς τις αποδείξεις των θεωρημάτων)

- Από τις διαφάνειες του μαθήματος, οι ενότητες:

 • Introduction
 • Turing Machines
 • Undecidability
 • Complexity Classes
 • Oracles & The Polynomial Hierarchy
 • The structure of NP
 • Randomized Computation
 • Non-Uniform Complexity
 • Interactive Proofs
 • Counting Complexity

- Οι σημειώσεις "Quantifier Characterizations of Complexity Classes" (βρίσκονται εδώ)