Ύλη πρώτου quiz

 
Picture of Αντώνης Αντωνόπουλος
Ύλη πρώτου quiz
by Αντώνης Αντωνόπουλος - Sunday, 5 January 2020, 7:37 PM
 

Ύλη του πρώτου quiz (από το βιβλίο του Παπαδημητρίου [1]):

  • Ch. 2: Section 2.1-2.5, 2.7 [pp. 19-36, 45-50] (without the proofs).
  • Ch. 3: Section 3.1-3.3 [pp. 57-63] (not the Recursive Inseparability subsection in p.63)
  • Ch. 7: Section 7.1-7.3 [pp. 139-151] (not the proof of Th. 7.6)
  • Ch. 8: Section 8.1, 8.2 [pp. 159-172]
  • Ch. 9: Section 9.1 [pp. 181-183]
  • Ch. 14: Section 14.3
  • Ch. 17: Ch. 17.2