Η/Μ Τελικής ΕΞέτασης Μαθήματος

 
Picture of Αντώνης Αντωνόπουλος
Η/Μ Τελικής ΕΞέτασης Μαθήματος
by Αντώνης Αντωνόπουλος - Sunday, 23 February 2020, 11:01 PM
 

Η τελική εξέταση του μαθήματος θα λάβει χώρα την Τετάρτη 4/3 στις 12:00, στα Παλαιά Κτίρια ΗΜΜΥ.