Νέα μετάθεση ημερομηνίας εξέτασης

 
Picture of Γιάννης Παπαϊωάννου
Νέα μετάθεση ημερομηνίας εξέτασης
by Γιάννης Παπαϊωάννου - Monday, 18 September 2017, 5:49 PM
 
Η τελική ημερομηνία εξέτασης θα καθοριστεί σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα. Θα βγει σύντομα νέα ανακοίνωση σχετικά με τον τρόπο συνεννόησης.